Skip to content Skip to footer

Katere metode in tehnike uporabljam?

Pri svojem delu uporabljam različne strokovne metode, tehnike in načine dela (brez predpisovanja zdravil).
Ker pa je človek tudi duhovno bitje, vanje vnašam tudi spoznanja in izkustva iz tega področja. Človek se namreč v celovitosti lahko doživlja le, če v sebi ohranja tako horizontalno (stik s sočlovekom, naravo) kot vertikalno (stik s Presežnim/Bogom/Stvarnikom/Vesoljem) raven bivanja, sicer ostaja v enem delu odrezan, neizpolnjujoč.

Metode in tehnike, ki jih uporabljam so:

  • pogovorne,
  • preko iger vlog, gibanja, risanja,… (ob tem predhodno znanje ni potrebno),
  • s pomočjo uporabe igrač, fotografij ali določenega materiala, poezije, zgodb,
  • delo s fantazijami, sanjami,
  • imaginativne, vizualizacijske, sprostitvene,
  • telesne,
  • s pomočjo mišičnega testiranja,
  • meditativne, …

S tehnikami in metodami omogočamo dostop do nezavednih vsebin, da jih lahko pripeljemo na površje – jih ozavestimo, občutimo, se soočimo. Ti uvidi in pozitivna odnosna izkustva s terapevtom pa omogočajo postopno osvobajanje oziroma spreminjanje dosedanjih motečih ali nefunkcionalnih prepričanj, odzivanj in vedenj.

Uporaba vrste tehnike in metode dela se vedno prilagaja glede na vsakega posameznika.

Adamičeva ul. 14
SI – 1290 Grosuplje

Psihoterapija Ana Kocjančič © 2024 Vse pravice pridržane