Skip to content Skip to footer

Individualno psihoterapijo:

običajno poteka individualno, 1x na teden, po 50 min, v posameznih primerih tudi 2x na teden. V določenih primerih lahko poteka tudi po 75 min (eno in pol terapevtske ure). Dolžina terapevtskih srečanj je odvisna od vaših potreb in želja ter skupno zastavljenega terapevtskega cilja.

Skupinsko psihoterapijo:

skupino običajno sestavlja od 6 – 12 oseb in lahko traja od enega do več let. Po nekaj začetnih srečanjih se skupina zapre, kar pomeni, da novi člani do konca leta vanjo ne morejo več vstopiti. Novi člani se lahko priključijo v vsakem prihodnjem letu, v kolikor se kdo od vključenih odloči za zaključek in izstop ali pa je v skupini še dovolj prostora za nove člane.

Naloga psihoterapevta (lahko jo vodita tudi dva) je, da skupini omogoča varnost, zaupljivost in konstantnost ter jo vodi skozi proces ozaveščanja, razvoja, rasti in osamosvajanja. Teme delavnic so odvisne od aktualnih tem posameznikov in celotne skupinske dinamike.
Skupina se na letni ravni običajno srečuje enkrat mesečno (običajno 1 soboto v mesecu skozi cel dan) in en vikend v letu, ki vključuje spanje in bivanje. Druga možnost pa je srečevanje na vsaka dva meseca skozi en vikend (od petka zvečer do nedelje popoldan).

Pri skupinskih terapijah so možna manjša odstopanja v številu in obliki srečanj, odvisno od potreb skupine in skupnega dogovora. Za razliko od individualnih terapij le te potekajo manj pogosto a intenzivnejše.
Od udeležencev, ki so se odločili za skupinsko terapijo, se pričakuje redna in aktivno sodelujoča udeležba (razen v izjemnih primerih).

Delavnice za osebno rast skozi terapevtsko pisanje:

povdarek je na zapisovanju lastnega doživljanja, samorefleksiji in deljenju lastnih spoznanj s sočlani, ob poeziji/kratkih besedilih, vodeni imaginaciji in drugih tehnikah. Predhodno znanje o poeziji ali izraznem pisanju NI potrebno, le želja po novih izkustvih in odprtost za osebno rast, v podpirajočem in varnem okolju.

Običajno gre za skupino od 6 – 16 oseb, ki poteka 1x na 14 dni ali 1x mesečno (odvisno od dogovora) po 1,5 h.
Od dogovora s skupino je odvisno kako bo skupina delovala:

  • odprto (na vsako srečanje lahko vedno vstopijo novi zainteresirani posamezniki) ali
  • zaprto (po nekaj srečanjih se skupina zapre in novi zainteresirani posamezniki vanjo ne morejo več vstopiti).

Skupina je odlična priložnost za neposredno preverjanje, ozaveščanje in predelavo lastnih vzorcev mišljenja, čustvovanja in odzivanja, ki jih sprožam v drugih in drugi v meni. Pomaga mi k zaznavnaju in lažjemu razumevanju lastnega doživljajskega sveta. Na simbolnem nivoju deluje kot oder, kjer se odigrava paleta nezavednih principov doživljanja in delovanja (tako funkcionalnega kot nefunkcionalnega), ki izvira iz mojega primarnega okolja (družine), pa tudi iz sekundarnega okolja (socialnega, kulturnega, izobraževalnega itd.).
Omogoča nove izkušnje, med drugim raziskovanje, prepoznavanje in učenje učinkovitejšega zadovoljevanja dveh osnovnih potreb, po povezanosti in obenem samostojnosti, po skrbi zase in obenem za druge, po postavljanju meja. Meje so namreč ena izmed največjih, najpomembnejših in najdelikatnejših elementov slehernega odnosa, ki pa jih mnogokrat (ne)zavedno kršimo ali zlorabimo, tako sami do sebe kot pri drugih in obratno.
Skupina je priložnost za učenje kvalitetnejše medsebojne komunikacije in konstruktivnega razreševanja težav, nudi čustveno oporo in medsebojno povezovanje. Skozi proces spodbuja osebnostno rast in krepitev zdravih delov osebnosti in lastnih virov moči.

Adamičeva ul. 14
SI – 1290 Grosuplje

Psihoterapija Ana Kocjančič © 2024 Vse pravice pridržane