Skip to content Skip to footer
 • se srečujete z občutki panike, tesnobe, krivde, osamljenosti, depresivnosti, neobvladajoče jeze in besa, nespečnosti,
 • pogosto doživljate občutja nesprejetosti, nezadovoljstva, odtujenosti, ločenosti od sebe, zapuščenosti, manjvrednosti,
 • trpite zaradi pogostih telesnih obolenj, motenj hranjenja, motenj spolnosti, prekomernega uživanja alkohola ali drugih substanc,
 • se zatekate v svet elektronike, stalne zaposlenosti, pogostega menjavanja partnerjev, impulzivnega vedenja, prekomernega nakupovanja ipd., da bi zmanjašli notranje napetosti ali zapolnili praznino,
 • se pogosto podrejate, ugajate, težko rečete »ne« ali »dovolj« ali pa se bojite bližine,
 • imate pogoste težave s partnerjem, sodelavci ali drugimi,
 • ste v stiski zaradi ločitve, smrti bližnjega, čustvenih ali/in telesnih zlorab,
 • želite sebe in druge bolje razumeti in sprejamati,
 • želite odkrivati in razvijati svoje potenciale, izboljšati kakovost osebnega življenja ter odnose z drugimi,
 • želite v svoji osebnosti prebuditi duhovne razsežnosti ali jih okrepiti,…

V psihoterapevtski proces se lahko vključite tudi, če jemljete zdravila za duševne težave ali motnje. Zdravila namreč vplivajo le na lajšanje simptomov, ne pa na odpravo njihovih vzrokov. Zato je kombinacija zdravljenja s psihoterapijo zelo priporočljiva.

Psihoterapija pa ne more zdraviti, lahko pa deluje kot pomembna podpora, pri:

 • motnjah, ki so posledica bioloških oz. organskih okvar v možganih,
 • akutnih psihotičnih stanjih,
 • akutnih odvisnosti zaradi drog, alkohola ali drugih kemičnih substanc,

Adamičeva ul. 14
SI – 1290 Grosuplje

Psihoterapija Ana Kocjančič © 2024 Vse pravice pridržane