Adamičeva ul. 14, 1290 Grosuplje / Litijska c. 38, 1000 Ljubljana
info@psihoterapija-anakocjancic.com
+ 386 (0)41 890 036

Katere oblike izvajam?

Individualno psihodinamsko psihoterapijo: običajno poteka individualno, 1x na teden, v posameznih primerih tudi 2x na teden po 50-55 min. V določenih primerih lahko poteka tudi po 75 min (eno in pol terapevtske ure). Dolžina terapevtskih srečanj je odvisna od vaših potreb in želja ter skupno zastavljenega terapevtskega cilja.

Skupinsko psihodinamsko psihoterapijo: sestavljajo od 8 – 16 oseb in lahko traja od enega do treh let. Po nekaj začetnih srečanjih se skupina zapre, kar pomeni, da novi člani vanjo ne morejo več vstopiti.

Običajno jo vodita dva psihoterapevta. Njuna naloga je, da ji v procesu pomagata s svojimi izkušnjami in znanjem. Teme delavnic so odvisne od skupinske dinamike.
Skupina se na letni ravni običajno srečuje v okviru 5 vikend delavnic in enem 4 dnevnem intenzivnem srečanju. Po potrebi tudi na občasnih popoldanskih 3-4 urnih srečanjih. Možna so manjša odstopanja v številu in obliki srečanj, odvisno od skupine. Za razliko od individualnih terapij le te potekajo manj pogosto a intenzivnejše.
Od udeležencev, ki so se odločili za skupinsko terapijo, se pričakuje redna in točna udeležba, razen v izjemnih primerih.

Delavnice za osebnostno rast: delavnico sestavlja od 6 – 10 oseb in potekajo en dan v tednu po 3 ure vsakih 14 dni. Dolžina trajanja je odvisna od posameznikov oz. skupine (lahko traja od nekaj mesecev do enega ali več let).

Skupina deluje polodprto ali zaprto (odvisno od dogovora s skupino). Polodprta skupina pomeni, da se ob slovesu posameznega člana ponudi možnost novemu članu. Zaprta skupina pa pomeni, da se po nekaj srečanjih skupina zapre in novi člani vanjo ne morejo več vstopiti. Ključnega pomena je redna udeležba.

Za razliko od skupinskih terapij so delavnice krajše, teme delavnic pa so ali v naprej določene, ali pa se določijo skupaj na skupini.

Terapevtska srečanja preko poezije in zgodb: namenjene za skupino od 6 – 12 oseb in potekajo en dan v tednu po 2 uri vsakih 14 dni.
Dolžina trajanja je odvisna od posameznikov oz. skupine. Prav tako je od dogovora s skupino odvisno kako bo skupina delovala:

  • odprto (v skupino lahko vstopajo vedno novi člani) ali
  • zaprto (po nekaj srečanjih se skupina zapre in novi člani vanjo ne morejo več vstopiti).

Skupina je odlična priložnost za neposredno preverjanje, ozaveščanje in predelavo lastnih vzorcev mišljenja, čustvovanja in odzivanja, ki jih sprožam v drugih in drugi v meni. Pomaga mi k zaznavnaju in lažjemu razumevanju lastnega doživljajskega sveta. Na simbolnem nivoju deluje kot oder, kjer se odigrava paleta nezavednih principov doživljanja in delovanja (tako funkcionalnega kot nefunkcionalnega), ki izvira iz mojega primarnega okolja (družine), pa tudi iz sekundarnega okolja (socialnega, kulturnega, izobraževalnega itd.).
Omogoča nove izkušnje, med drugim raziskovanje, prepoznavanje in učenje učinkovitejšega zadovoljevanja dveh osnovnih potreb, po povezanosti in obenem samostojnosti, po skrbi zase in obenem za druge, po postavljanju meja. Meje so namreč ena izmed največjih, najpomembnejših in najdelikatnejših elementov slehernega odnosa, ki pa jih mnogokrat (ne)zavedno kršimo ali zlorabimo, tako sami do sebe kot pri drugih in obratno.
Skupina je priložnost za učenje kvalitetnejše medsebojne komunikacije in konstruktivnega razreševanja težav, nudi čustveno oporo in medsebojno povezovanje. Skozi proces spodbuja osebnostno rast in krepitev zdravih delov osebnosti in lastnih virov moči.

Phone: + 386 (0)41 890 036
Adamičeva ul. 14
SI - 1290 Grosuplje