Adamičeva ul. 14, 1290 Grosuplje / Litijska c. 38, 1000 Ljubljana
info@psihoterapija-anakocjancic.com
+ 386 (0)41 890 036

mag. Ana Kocjančič

univ. dipl. socialna delavka,
specializantka psihodinamske psihoterapije

Že v otroštvu sem bila občutljiva, tako na lastne, kot na tuje stiske. Iskanja odgovorov na te stiske in preizkušnje, kot tudi različni odnosi in dogodki skozi življenje, so bili pogosti vir premišljevanja, poglabljanja, iskanja. Obenem sem (bila) ves čas usmerjena tudi v razsežnosti duhovnega.

Po srednji šoli sem študirala socialno delo na Fakulteti za socialno delo in nadaljevala na podiplomskem študiju na Fakulteti za družbene vede, kjer sem magistrirala iz sociologije, smeri socialno delo v skupnosti. Istočasno sem se udeleževala dvoletnih predavanj iz sistemsko relacijske terapije na Teološki fakulteti. A to zame ni bilo dovolj. V želji po poglobljenem izkustvenem delu in dodatnih psiholoških znanjih me je pot vodila do dolgoletnega študija in osebnega izkustva psihodinamske psihoterapije.


Gre za študij v okviru Inštituta za psihodinamsko psihoterapijo, z akreditacijo Evropskega združenja psihoanalitičnih psihoterapij. Je globinsko psihološki in telesno usmerjen pristop, izhajajoč iz psihoanalize, ki se osredotoča na odkrivanje, predelavo in integracijo nezavednih dejavnikov, ki sprožajo neželena ali nefunkcionalna vedenja.

Sprva sem v okviru Inštituta za psihodinamsko psihoterapijo v 4 letih opravila preko 900 ur osebne in skupinske psihodinamske psihoterapije, nato zaključila osnovni študij psihoterapije oz. propedevtiko na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani (3 leta). Istočasno sem opravljala asistenco v drugi psihoterapevtski skupini (gre za učenje preko opazovanja druge skupinske psihoterapije). Temu je sledil še vpis v teoretični del specializacije (3 leta) v okviru zgoraj omenjenega inštituta.

Redno se izpopolnjujem preko različnih strokovnih delavnic, seminarjev in mednarodnih kongresov. Obenem se udeležujem tudi rednih supervizij (individualnih in skupinskih) pri slovenskih in tujih psihoterapevtih.

Pri svojem delu upoštevam Etični kodeks Društva za psihodinamsko psihoterapijo, ki je usklajen z etičnimi normativi in standardi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Evropske zveze za psihoterapijo.

Sem tudi žena in mamica dveh otrok.

Phone: + 386 (0)41 890 036
Adamičeva ul. 14
SI - 1290 Grosuplje